Από Αθήνα – 219 χλμ
Από Πάτρα – 24 χλμ
Από Αεροδρόμιο Άραξου – 69 χλμ
Από Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου – 10 χλμ
Από Δελφούς – 97 χλμ
Από Αρχαία Ολυμπία – 138 χλμ
Από Άνω Χώρα – 52 χλμ
Από Μεσολόγγι – 42 χλμ
Από Χάνι του Μπανιά (Εύηνος) – 18 χλμ